Car Service Charger Car Service Charger Car Service Charger

โปรโมชั่น & แพ็คเกจ

เหตุผลที่ควรเช่า รถยนต์ไฟฟ้า

ขั้นตอนเช่า

จองรถ
1

จองรถ

ลูกค้าทำการจองรถ ตรวจสอบสถานะรถและคิวรถได้โดยผ่านทางโทรศัพท์หรือช่องทางออนไลน์ ผ่านระบบเว็บไซต์

โอนเงิน
2

โอนเงิน

เมื่อลูกค้าตกลงใช้บริการรถเช่าไฟฟ้า ลูกค้าชำระค่าบริการผ่านระบบธนาคารออนไลน์ เพื่อยืนยันการจองใช้บริการ นำหลักฐานการโอนจองรถส่งให้พนักงานหรือนำมายืนยันตอนรับรถได้

รับรถ
3

รับรถ

เมื่อทำการจองรถเรียบร้อยแล้ว นัดหมายส่งมอบรถตามสถานที่ที่นัดหรือสนามบิน พร้อมทำเอกสารข้อตกลงการเช่า

คืนรถ
4

คืนรถ

เมื่อครบกำหนดการเช่า ทำการส่งคืนรถตามสถานที่ที่นัดส่งคืนหรือสนามบิน พร้อมรับเงินค้ำประกันคืน

รุ่นรถ

Toyota

Yaris 2023 Smart

1,099.-

บาท/วัน

ถังน้ำมัน 42 ลิตร

battery_level ความจุแบตเตอรี่

-

distance ระยะทาง(ตามที่ผู้ผลิตระบุ)

-

fast_charge ระยะเวลาชาร์จ

MG

EP Plus

1,200.-

บาท/วัน

50.3 kWh

battery_level ความจุแบตเตอรี่

380 km

distance ระยะทาง(ตามที่ผู้ผลิตระบุ)

40 min.

fast_charge ระยะเวลาชาร์จ

MG

EP Plus

1,200.-

บาท/วัน

50.3 kWh

battery_level ความจุแบตเตอรี่

380 km

distance ระยะทาง(ตามที่ผู้ผลิตระบุ)

40 min.

fast_charge ระยะเวลาชาร์จ

MG

ZS EV D 2022

1,300.-

บาท/วัน

50.3 kWh

battery_level ความจุแบตเตอรี่

403 km

distance ระยะทาง(ตามที่ผู้ผลิตระบุ)

30 min.

fast_charge ระยะเวลาชาร์จ

MG

EP Plus

1,200.-

บาท/วัน

50.3 kWh

battery_level ความจุแบตเตอรี่

380 km

distance ระยะทาง(ตามที่ผู้ผลิตระบุ)

40 min.

fast_charge ระยะเวลาชาร์จ

MG

EP

1,200.-

บาท/วัน

50.3 kWh

battery_level ความจุแบตเตอรี่

380

distance ระยะทาง(ตามที่ผู้ผลิตระบุ)

40 Min.

fast_charge ระยะเวลาชาร์จ

MG

EP

1,200.-

บาท/วัน

50.3 kWh

battery_level ความจุแบตเตอรี่

380 km

distance ระยะทาง(ตามที่ผู้ผลิตระบุ)

40 min.

fast_charge ระยะเวลาชาร์จ

MG

EP Plus

1,200.-

บาท/วัน

50.3 kWh

battery_level ความจุแบตเตอรี่

380 km

distance ระยะทาง(ตามที่ผู้ผลิตระบุ)

40 min.

fast_charge ระยะเวลาชาร์จ

MG

ZS EV 2019

1,200.-

บาท/วัน

44.5 kWh

battery_level ความจุแบตเตอรี่

335 km

distance ระยะทาง(ตามที่ผู้ผลิตระบุ)

30 min.

fast_charge ระยะเวลาชาร์จ

MG

EP

1,200.-

บาท/วัน

50.3 kWh

battery_level ความจุแบตเตอรี่

380 km

distance ระยะทาง(ตามที่ผู้ผลิตระบุ)

40 min.

fast_charge ระยะเวลาชาร์จ

MG

EP

1,200.-

บาท/วัน

50.3 kWh

battery_level ความจุแบตเตอรี่

380 km

distance ระยะทาง(ตามที่ผู้ผลิตระบุ)

40 min.

fast_charge ระยะเวลาชาร์จ

MG - -

Car

engine-

เครื่องยนต์

car_seat-

จำนวนที่นั่ง

travel_baggage-

จำนวนกระเป๋า

acceleration-

อัตราเร่ง 0-100

top_speed-

ความเร็วสูงสุด

distance-

ระยะทาง(ตามที่ผู้ผลิตระบุ)

battery_level-

ความจุแบตเตอรี่

horsepower-

แรงม้า

รีวิวลูกค้ารถเช่าไฟฟ้า

review customer รีวิวจากลูกค้า
review customer รีวิวจากลูกค้า
review customer รีวิวจากลูกค้า
review customer รีวิวจากลูกค้า
review customer รีวิวจากลูกค้า
review customer รีวิวจากลูกค้า
review customer รีวิวจากลูกค้า
review customer รีวิวจากลูกค้า
review customer รีวิวจากลูกค้า

บทความ

คำถามบ่อย

    พันธมิตร

    Ananya Lipe Akira Lipe Travel The Chic Lipe Akira Lipe Travel Khemtis Travel SEASCAPE YATCH LIPE Somjai Design Tidpak SJ Production