Car Service Charger Car Service Charger Car Service Charger

รุ่นรถ

MG

ES

distance ระยะทาง(ตามที่ผู้ผลิตระบุ)

412

1,300.-

บาท/วัน

MG

ZS EV D 2022

distance ระยะทาง(ตามที่ผู้ผลิตระบุ)

403 km

1,300.-

บาท/วัน

MG

ZS EV 2022

distance ระยะทาง(ตามที่ผู้ผลิตระบุ)

403 km

1,300.-

บาท/วัน

MG

EP Plus

distance ระยะทาง(ตามที่ผู้ผลิตระบุ)

380 km

1,200.-

บาท/วัน

MG

EP

distance ระยะทาง(ตามที่ผู้ผลิตระบุ)

380

1,200.-

บาท/วัน

MG

EP

distance ระยะทาง(ตามที่ผู้ผลิตระบุ)

380 km

1,200.-

บาท/วัน

MG

EP Plus

distance ระยะทาง(ตามที่ผู้ผลิตระบุ)

380 km

1,200.-

บาท/วัน

MG

EP Plus

distance ระยะทาง(ตามที่ผู้ผลิตระบุ)

380 km

1,200.-

บาท/วัน

MG

ZS EV 2019

distance ระยะทาง(ตามที่ผู้ผลิตระบุ)

335 km

1,200.-

บาท/วัน

MG

EP

distance ระยะทาง(ตามที่ผู้ผลิตระบุ)

380 km

1,200.-

บาท/วัน

MG

EP

distance ระยะทาง(ตามที่ผู้ผลิตระบุ)

380 km

1,200.-

บาท/วัน

โปรแพ็กเกจ

เหตุผลที่ควรเช่า รถยนต์ไฟฟ้า

ขั้นตอนเช่า

จองรถ
1

จองรถ

ลูกค้าทำการจองรถ ตรวจสอบสถานะรถและคิวรถได้โดยผ่านทางโทรศัพท์หรือช่องทางออนไลน์ ผ่านระบบเว็บไซต์

โอนเงิน
2

โอนเงิน

เมื่อลูกค้าตกลงใช้บริการรถเช่าไฟฟ้า ลูกค้าชำระค่าบริการผ่านระบบธนาคารออนไลน์ เพื่อยืนยันการจองใช้บริการ นำหลักฐานการโอนจองรถส่งให้พนักงานหรือนำมายืนยันตอนรับรถได้

รับรถ
3

รับรถ

เมื่อทำการจองรถเรียบร้อยแล้ว นัดหมายส่งมอบรถตามสถานที่ที่นัดหรือสนามบิน พร้อมทำเอกสารข้อตกลงการเช่า

คืนรถ
4

คืนรถ

เมื่อครบกำหนดการเช่า ทำการส่งคืนรถตามสถานที่ที่นัดส่งคืนหรือสนามบิน พร้อมรับเงินค้ำประกันคืน

รีวิวลูกค้ารถเช่าไฟฟ้า

review customer รีวิวจากลูกค้า
review customer รีวิวจากลูกค้า
review customer รีวิวจากลูกค้า
review customer รีวิวจากลูกค้า
review customer รีวิวจากลูกค้า
review customer รีวิวจากลูกค้า
review customer รีวิวจากลูกค้า
review customer รีวิวจากลูกค้า
review customer รีวิวจากลูกค้า

บทความ

คำถามบ่อย

    พันธมิตร

    Ananya Lipe Akira Lipe Travel The Chic Lipe Akira Lipe Travel Khemtis Travel SEASCAPE YATCH LIPE Somjai Design Tidpak SJ Production