รถทั้งหมด

MG

ES

1,300.-

บาท/วัน

ES

130 kW

battery_level ความจุแบตเตอรี่

412

distance ระยะทาง

51 kWh

fast_charge ระยะเวลาชาร์จ

MG

ZS EV D 2022

1,300.-

บาท/วัน

ZS EV D 2022

130 kW

battery_level ความจุแบตเตอรี่

403 km

distance ระยะทาง

50.3 kWh

fast_charge ระยะเวลาชาร์จ

MG

ZS EV 2022

1,300.-

บาท/วัน

ZS EV 2022

130 kW

battery_level ความจุแบตเตอรี่

403 km

distance ระยะทาง

50.3 kWh

fast_charge ระยะเวลาชาร์จ

MG

EP Plus

1,200.-

บาท/วัน

EP Plus

120 kW

battery_level ความจุแบตเตอรี่

380 km

distance ระยะทาง

50.3 kWh

fast_charge ระยะเวลาชาร์จ

MG

EP

1,200.-

บาท/วัน

EP

120 kW

battery_level ความจุแบตเตอรี่

380 km

distance ระยะทาง

50.3 kWh

fast_charge ระยะเวลาชาร์จ

MG

EP Plus

1,300.-

บาท/วัน

EP Plus

120 kW / 163 แรงม้า

battery_level ความจุแบตเตอรี่

380 km

distance ระยะทาง

50.3 kWh

fast_charge ระยะเวลาชาร์จ

MG

EP Plus

1,200.-

บาท/วัน

EP Plus

120 kW

battery_level ความจุแบตเตอรี่

380 km

distance ระยะทาง

50.3 kWh

fast_charge ระยะเวลาชาร์จ

MG

ZS EV 2019

1,200.-

บาท/วัน

ZS EV 2019

110 kW

battery_level ความจุแบตเตอรี่

335 km

distance ระยะทาง

44.5 kWh

fast_charge ระยะเวลาชาร์จ

MG

EP

1,200.-

บาท/วัน

EP

120 kW / 163 แรงม้า

battery_level ความจุแบตเตอรี่

380 km

distance ระยะทาง

50.3 kWh

fast_charge ระยะเวลาชาร์จ

MG

EP

1,200.-

บาท/วัน

EP

120 kW

battery_level ความจุแบตเตอรี่

380 km

distance ระยะทาง

50.3 kWh

fast_charge ระยะเวลาชาร์จ