เช่าระยะยาว

Car Service Charger

บริการเช่ารถยนต์พลังงานไฟฟ้า ระยะยาว สำหรับบริษัทหรือองค์กรต่างๆ ทั้งที่เป็นหน่วยงานเอกชนและรัฐบาล โดยระยะเวลาการเช่าเริ่มตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไปจนถึง 5 ปีเป็นการเช่ารถรถยนต์พลังงานไฟฟ้า ที่รวมบริการหลังการขายครบครัน ไม่ว่าจะเป็นบริการรถเปลี่ยนรถแทน หรือ รถใช้ระหว่างซ่อม กรณีรถมีปัญหาไม่สามารถใช้งานได้ บริการต่อภาษีประจำปี พ.ร.บ.ประจำปี ตลอดจนการทำประกันภัยชั้น 1 ทุกคัน รถยนต์รถยนต์พลังงานไฟฟ้า มาพร้อมกับระบบ GPS ติดตามรถสามารถตรวจสอบเส้นทางการใช้งานได้ และยังมีเจ้าหน้าที่ บริการลูกค้า สามารถติดต่อได้หลากหลายช่องทาง

Service Month